מס' כרטיס 26432  מדור ומדף: קכא-א
 
אור החיים
יעבץ, יוסף
חיברו לאסור לימודי הפילוסופיא...
עם פי' קצר..בשם:
אור קרוב
ונלוה..בסופו מאמר:
אחרית דבר
להוכיח יסודי הקבלה מפשטות הכתובים. מאת:
רוזנפלד, מרדכי יונה
פרעמישלא תרלג []
(חיים אהרן זאפניק ושותפיו)
8°. (4), 96 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן