מס' כרטיס 26436  מדור ומדף: סב-א
 
אור החיים
יעבץ, יוסף
מסקל ומרים מכשול דרך המטים..בשבוש דעתם..
עם פירוש:
מעין גנים
שפירא, צבי אלימלך מדינוב
לובלין תרעב 1911
(נחמה הערשענהארן, שלמה שמעון שטרייזבערגר
ומ"מ שניידמעסער)
8°. 59 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן