מס' כרטיס 26439  מדור ומדף: קכא-א
 
אור החיים
צייטלין, דובערוש הכהן
יפרוש כנפי אור..על דרכי החיים..לבל
יתנגפו רגלי ההולכים עליהם...
לונדון תרמו
12°. 19, 26 דף
טופס נוסף מחלק שני במדור כז-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן