מס' כרטיס 26441  מדור ומדף: סב-א
 
אור החיים
שיטץ, חיים ב"ר יוזפא
כולל שתים עשרה מאמרות..מדברי חז"ל,
נאספות נערכות ונוספות
פפד"מ תרכג
(ה.ל. ברענער)
12°. 64 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן