מס' כרטיס 26443  מדור ומדף: סז-א
 
אור החכמה
אורי פייבל ב"ר אהרן
פשטים עה"ת בדרך החסידות בב' חלקים
חלק שני נדפס לפני חלק ראשון
חלק ראשון: בראשית-שמות. (2), עו, מו דף.
4°. חלק שני: ויקרא-דברים. (1), קג דף.
קארעץ תקנה
והוא זיוף וצריך להיות
לאשצוב [] תקעה []
חלק ראשון: נכרך עמו ח"ב [לאשצוב] תקע"ה.