מס' כרטיס 26450  מדור ומדף: סב-א
 
אור היהדות
גרינצווייג, אברהם מענדל מלאדז
חלק ראשון (בראשית-חיי שרה)
בסופו:
מטע איש
אליעזר יואל ב"ר משה
ווילנא תרסו
(י. פיראזשניקאוו)
8°. 40 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן