מס' כרטיס 26461  מדור ומדף: סג-א
 
אור יצחק
יצחק נח ב"ר מאיר
חלק שני. לתרץ דברי רמ"א ברוב מקומות...
גם נלוה אליו קונטרס..הספד על פטירת..הרב
..יוסף דובער הלוי אב"ד בריסק
ווארשא תרס
(שריפטגיססער)
2°. 61 דף.
2 טפסים ועם אחד נכרך" אמרי רצון"