מס' כרטיס 26462  מדור ומדף: סב-א
 
אור יקרות
יוסף בנימין זאב וואלף ב"ר אריה ליב
על חמשה חומשי תורה..
המבורג [] פפד"א תקב
4°. (1), 50 דף
טופס שני חסר השער וששה דפים אחרונים נכרך
אחרי" אור הגנוז"
טופס נוסף במדור קלא בשינוי שער ודף
ודף האחרון
 
לתצלום הספר לחץ כאן