מס' כרטיס 26464  מדור ומדף: קכא-א
 
אור יקרות
לוריא, אשר ב"ר יקותיאל זלמן ממאהליב
חלק ראשון. פי' המשנה לסדר טהרות, אשר
אספתי ולקטתי מדברי רבותינו הראשונים..
ונוסף ע"ז מעט חדושים וביאור...
ירושלים תרנט
(יצחק נחום לעווי)
8°. (3), 33, 52, 36 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן