מס' כרטיס 26469  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חידושים על הש"ס. סדר זרעים ומועד:
ירושלים תשא
(הפועל המזרחי)
2°. (1), 45 דף. מועד ח"ב: 58 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2