מס' כרטיס 26472  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
על מסכתות בבא בתרא סנהדרין ע"ז שבועות
מכות הוריות (ומסכתות קטנות)
ירושלים תשג
(הפועל המזרחי)
2°. (1), 115 דף
נכרך עם ב"ק ב"מ
 
לתצלום הספר לחץ כאן