מס' כרטיס 26473  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
על מסכתות בבא קמא בבא מציעא
ירושלים תשב
(הפועל המזרחי)
2°. 81 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן