מס' כרטיס 26474  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
על מסכתות יבמות כתובות גיטין קדושין
ירושלים תשד
(התחיה)
2°. (1), 204 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2