מס' כרטיס 26476  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חידושים על מסכת מנחות
ירושלים תרצח
(הפועל המזרחי)
2°. 132 דף
טופס נוסף במדור ו-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן