מס' כרטיס 26477  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חידושים על מסכת זבחים
ירושלים תרצו
(הספר)
2°. 116 דף
טופס נוסף במדור ו-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן