מס' כרטיס 26479  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חידושים על מסכת חולין
קיידאן תרצא
(מובשוביץ וכהן)
2°. 141 דף
3 טפסים. טופס נוסף במדור ו-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן