מס' כרטיס 26481  מדור ומדף: סג-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חדושים על מסכתות ערכין ותמורה
ברלין תרפג
(צ"ה איטצקאווטקי)
2°. 49 דף
2 טפסים. 3 טפסים נוספים במדור ו-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2