מס' כרטיס 26485  מדור ומדף: סב-א
 
אור הישר
מיוסד על חמשה חומשי תורה ומדרשים ומארז"ל
וגם חידושי תורה על כמה סוגיות..בש"ס
וינר, שרגא צבי המכונה פייש הירש
-ולע"ע מתגורר פה מרחץ באדען סמוך לוויען
וינה תרמג
(מאריטץ קנאפפלמאכער)
4°. (2), 32 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן