מס' כרטיס 26490  מדור ומדף: סב-א
 
אור ישראל
על התורה וחידושים..מאת אא"ז הרב..
איסר יהודה ב"ר נחמיה
ששימש בכתר הרבנות בעיר שידלאווצקי במדינת
פולין וגם..ק"ק בריסק דליטא..
ונלוה אליו קונטרסי:
ברכת אור
ראשון לציון
מכבוד אאמ"ו הרב..
מאלין, יוסף שרגא פייביל
עם הערות וציונים ומ"מ ממני..נכד..המחבר
מאלין, צבי הירש מבריסק ליטא
ווארשא תרנב
(מאיר יחיאל האלטער)
8°. 64 דף [לפי ווינער: (6), 128 ע']
נכרך עמו" שבט מוסר"
 
לתצלום הספר לחץ כאן