מס' כרטיס 26493  מדור ומדף: סב-א
 
אור ישראל
קויפמן, ישראל ב"ר יהונתן מלונטשיץ
...בעשרה פרקים..מפשוטי דברי הזהר נלקטים
..[על עשרת הדברות]
אמשטרדם תיז []
(עמנואל בנבנשתי)
16°. 44 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן