מס' כרטיס 26505  מדור ומדף: סב-א
 
אור לאמונה
גולדשטיין, זאב ב"ר יעקב יואל
יפיץ אור..על כמה מאמרי חז"ל..לדעת מציאת
ה' ותורה מן השמים והשארת הנפש..על פי
מופתים טבעיים..
ווארשא תרסד []
(דובערוש טורש)
8°. 26, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן