מס' כרטיס 26511  מדור ומדף: סב-א
 
אור לישראל
פירון, ישראל הלוי אב"ד טשרבונה
ספר א'... של חמשה חומשי תורה של כל ר"ת
וסופי תיבות ואמצעי תיבות שיוצא מהם שמות
הקודש..נרשם השם הזה..וכתבתי הקדמה..בתור
מבוא..
תל אביב תשו
"(סלע")
8°. 100 ע'
טופס נוסף מ: 13 דפים הראשונים במדור לא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן