מס' כרטיס 26513  מדור ומדף: קכא-א
 
אור לישרים
חלק שני. שמות. פירוש על התורה מאת הה"ג
צבי הירש דומ"ץ דק"ק פאדגורזע
קראקא תרסח
(יוסף פישער)
8°. (2), 18 דף
טופס נוסף אחרי" אמרי מהרי"ן"
 
לתצלום הספר לחץ כאן