מס' כרטיס 26515  מדור ומדף: סג-א
 
אור לישרים
איידליץ, משה זרח
דברי כבושים, ביאורים וחדושים על הרבה
מאמרים ומדרשים אשר דרש ברבים...
...נדפס בשנת תקמה...
בודפשט תשב
(משלם (זלמן) כץ, קאטצבורג)
4°. (6), 228 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן