מס' כרטיס 26518  מדור ומדף: סב-ת
 
אור לישרים
ונלוה עמו ספר
פתיל תכלת
על דבר אשר הדפיס א' ספר שהוציא מראה
הדומה לתכלת, אם כשר לציצית..
גלבשטיין, הלל משה מעשיל ב"ר צבי הירש
ירושלים חש"ד
(רי"ד פרומקין)
4°. (2), 28, 58, 4 דף
נכרך אחרי:" תפלה למשה" מהדו"ת
טופס נוסף במדור קלא נכרך עם
אור לישרים (תרמ"ט)
 
לתצלום הספר לחץ כאן