מס' כרטיס 26521  מדור ומדף: קכא-א
 
אור לנתיבה
קאפוטא, חיים זאב
למצוא דרך..במשעול..ר' אברהם בן עזרא
בפירושו על התורה נביאים וכתובים
לבוב תרנז
(חיים ראהאטין)
8°. 12, 183 ע'
טופס נוסף במדור" סב-א"
 
לתצלום הספר לחץ כאן