מס' כרטיס 26522  מדור ומדף: קכא-א
 
אור לנתיבה
והוא הקדמה לחבור נתיבות השלום הכולל חמשת
חומשי תורה עם תקון סופרים, תרגום אשכנזי
וביאור. הנדפס ב:
ברלין תקמג
חתם שמו בסוף ההקדמה:
סופר, משה ב"ר מנחם מענדל
בסופו שמות נדיבי עם אשר הקדימו לשלם מחיר
הספרים
16°. (23) דף
2 טפסים נוספים במדור מז. אחד נכרך בתחלת
ספר דברים. ואחד נכרך בתחלת ספר ויקרא.
 
לתצלום הספר לחץ כאן