מס' כרטיס 26523  מדור ומדף: סב-א
 
אור לעת בקר
נפתלי הירץ ב"ר י"ל מהלברשטט
אמשטרדם תקיט []
(בדפוס החדש של ליב זוסמנש)
12°. (2), 16 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן