מס' כרטיס 26532  מדור ומדף: צז-א
 
אור מאיר
דיינארד, אפרים
רשימת ספרים, כת"י, הנמצאים בבית אוצר
ספרים של החכם ה"ר מאיר זולצבערגער
בפילאדעלפיא
נ.י. תרנז
8°. 100 ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן