מס' כרטיס 26539  מדור ומדף: סט-א
 
אור המאיר
קובץ רבני-תלמודי,
ע"ש הרה"ג מאיר דן פלאצקי. העורך הרב:
גלאוויטשאווער, אברהם בנימין
חוברת א-ב, סיון תמוז
ווארשא תרצו
(נסדר" הוטנר". נדפס רענאמע)
שנה רביעית, חוברת י'. א' כסלו
ווארשא תרפו
8°. 70 ע'
חוברת, י"א, א' אלול
8°. 92 ע'
שנה חמישית, חוברת יב, ר"ח סיון
ווארשא תרפז
8°. 52 ע'
שנה ששית, חוברת יג, אד"ר
ווארשא תרפח
8°. 54 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4