מס' כרטיס 26547  מדור ומדף: סב-א
 
אור המאיר וקול מבשר
שמעון צבי ב"ר מאיר ליב
-מלומדי ישיבת עץ חיים
...היאך שעיקר אריכות הגלות הוא עבור
מניעת לימוד חכמת הקבלה..ונלוה אליו קונט'
נר ה' נשמת אדם
סדר הלימוד..ליקרא דשכבי..ביום היארצייט..
ירושלים תרסז
16°. (9), 55 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן