מס' כרטיס 26551  מדור ומדף: סב-א
 
אור מתוק
לביא, ישראל בנימין ב"ר דוד
על התורה, כרך ראשון. ביאור..בפשוטי
הפסוקים. גם נלוה עליו דרושים..בשם:
אמתחת בנימין
ווילנא תרמח
(י"ל מץ)
4°. 23 דף
בראשית-לך
טופס נוסף נכרך עם: ברכת יצחק
 
לתצלום הספר לחץ כאן