מס' כרטיס 26557  מדור ומדף: סב-א
 
אור נערב
קורדובירו, משה
קבלה
פיורדא [] תסא []
(בדפוס אשר הוקם הגביר..מאנדל מאנשבך)
8°. 40, (1) דף
טופס נוסף נכרך עם:" תומר דבורה"
ראה הקדמת ספר אשל אברהם
 
לתצלום הספר לחץ כאן