מס' כרטיס 26561  מדור ומדף: סב-א
 
אור נערב
קורדובירו, משה
קבלה... ונוסף עליו..
נראה אור
אהרן מקאיידאנאוו
ווילנא תרנט
(אברהם צבי קאצינעלינבויגין)
12°. 48 דף
2 טפסים
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן