מס' כרטיס 26563  מדור ומדף: סד-ג
 
אור עולם
די וידאש, אליהו ב"ר משה
...חלק אותו לעשרה פרקים... האבין מיר עש
מעתיק גיוען אוף עברי טייטש...
יוזעפאף תרו []
(דוד סעדי' ישעי' וואקס)
16°. 30 דף
אחרי" גדולת משה" ווארשא תרט
 
לתצלום הספר לחץ כאן