מס' כרטיס 26564  מדור ומדף: סד-א
 
אור עולם
די וידאש, אליהו ב"ר משה
- עם העתקת ע"ט -
פיעטרקוב תרעב []
(מרדכי צעדערבוים)
8°. 23 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן