מס' כרטיס 26573  מדור ומדף: קכח-א
 
אור עולם קטן
יהודה ליב ב"ר משה
אלטונה תקכח
(משה בון)
8°. 72 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן