מס' כרטיס 26576  מדור ומדף: סב-א
 
אור עינים
פניאל, שלמה ב"ר אברהם
..יביטו בו מעלת ישראל והטוב הצפון לעתיד
ונתבארו בו הרבה ענינים נפלאים מתורתנו
הקדושה.. נדפס פעם ראשון בקרימונה שי"ז
ברסלויא תקסז 1806
4°. (9), 29 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן