מס' כרטיס 26578  מדור ומדף: סג-א
 
אור פני מלך
זקש, ניסן מאיר פייבל ב"ר מרדכי יהודה ליב
חדושים ובאורים הערות ומקורים בהלכות
מתנות עניים להרמב"ם. יוצא לאור בסיוע
"מוסד הרב קוק" שע"י המזרחי העולמי
ירושלים תשו
(מסדרת" קול ישראל", דפוס המערב)
2°. (8), 112 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן