מס' כרטיס 26580  מדור ומדף: סז-א
 
אור פני משה
משה סופר סת"ם מפשעווארסק
ח"א: דרושים על חמשה חומשי תורה וחמש
מגילות בדרך החסידות
מעזריטש תקע
4°. (2), 240 דף
נכרכו בו עוד 2 דפי הסכמות השייכים כנראה
לח"ב
 
לתצלום הספר לחץ כאן