מס' כרטיס 26588  מדור ומדף: סב-א
 
אור צדיקים
שלשה ס' נפתחים בו
דרשות מרן מהריק"א
קארו, יוסף
שאלות ותשובות
אבולעפיא, מאיר ב"ר טודרוס הלוי (הרמ"ה)
קונטרס:
עץ הדעת
אבן חביב, משה הספרדי
שאלוניקי תקנט
(מרדכי נחמן ס"ט)
4°. (2), 61, 33, 44 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן