מס' כרטיס 26591  מדור ומדף: סב-א
 
אור צדיקים ודרך סעודה
פאפירש, מאיר
ונלוה אליהם
ספר מוסר
ווארשא תרמט ()
ווארשא תרנ ?
(יוסף אונטערהענדלער)
12°. 120 דף
צנזורה: אוגוסט 1890
3 טפסים ועם א' מהם נכרך: אמונת חכמים.
חדושי הלכות. הוראת שעה. בן המלך והנזיר.
טופס נוסף נכרך עם מעלות המדות
טופס נוסף במדור קלא ונכרך עם ספר תומר
דבורה
 
לתצלום הספר לחץ כאן