מס' כרטיס 26598  מדור ומדף: סג-א
 
אור שמח
כהן, מאיר שמחה מדווינסק
על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא
יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתב יד בסיוע
מוסד הרב קוק של יד המזרחי העולמי
ירושלים תשח
(נסדר במסדרת הרב הרשקוביץ. נדפס בדפוס
"ספערא")
2°. (4), מז, 62 ע'