מס' כרטיס 26601  מדור ומדף: סב-א
 
אור השנים
אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג
(תרי"ג מצות שיאמר האדם טרם עשות המצוה)
ורנוב תרצט
(שמואל כץ זינגער)
16°. (4), 128 ע'
נכרך עמו: אגרת הרמב"ן. שערי ישועה. טופס
שני נכרך עם עמודי עולם. טופס שלישי נמצא
במדור קכב-א. ונכרכו עמו: תרי"ג מצות.
שערי סיעתא דשמיא.
 
לתצלום הספר לחץ כאן