מס' כרטיס 26609  מדור ומדף: קכא-א
 
אור תורה
זעליגסבערג, מרדכי חיים
על ההפטרות מכל השנה
פפד"מ תרכג []
(ברענער)
8°. 6, 268 ע'
נכרך אחרי" אור התורה" להנ"ל חלק ה' וח"ב
 
לתצלום הספר לחץ כאן