מס' כרטיס 26610  מדור ומדף: כג-א
 
אור תורה
טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה
פירושים על חמשה חומשי תורה
8°. ח"א: בראשית. 64 דף. ח"ב: שמות. 51 דף
פיעטרקוב תרע
(בדפוס החדש העניך פאלמאן)
ח"ג: ויקרא. 41 דף. ח"ד: במדבר. 42 דף.
חלק חמישי: דברים. 52, (2) דף.
פיעטרקוב תרעא 1910
ח"א: 2 טפסים.
טופס נוסף (ה' חלקים) במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5