מס' כרטיס 26614  מדור ומדף: סב-א
 
אור תורה
והוא האצבע הראשון מספר
שתי ידות
אשר חבר הרב כמוה"ר
די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה
ובו תמצא בשלמות תקון הגהת התורה..פתוחות
וסתומות חסרים ויתרים..נדפס באמשטרדם..
ואלה מוסיף על הראשונים שנתוסף בו מסורה
רבתי..וגם כל פתוחות וסתומות מה ששייר הרב
הנ"ל..נעשה ע"י הרבני..
אריה ליב ב"ר יהושע העשיל מסלוצק
ברלין תקה
(אהרן בר' משה רופא מליסא)
4°. 27 דף
נדפס ונכרך עמו: תורה אור
טופס נוסף נכרך אחרי" תורה אור"
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן