מס' כרטיס 26618  מדור ומדף: סט-א
 
מאסף
אור תורה
מוקדש להלכה ואגדה ולכל מקצעות התורה
העורך הרב
גורביץ, אריה זאב
חוברת א. לונדון, המו"ל חברת" תורה ודעת"
קיידאן תרצד
(מובשוביץ וכהן)
8°. (2), 56 ע'
חוברת ב-ג
תרצה
2°. (2), 128-57 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן