מס' כרטיס 26620  מדור ומדף: סט-א
 
אור תורה
יופיע ארבעה פעמים בשנה לטובת החברה..
תומכי תורה הכללית. ע"י:
זוננפלד, אברהם אהרן
בלומנטל, אברהם יוחנן
יכלכל חי' תורה, שו"ת...
שנה ראשונה. חוברת ראשונה
ירושלים
(בדפוס העורכים ושותפם ר' מאיר בלומענטאהל
8°. (2), 67 דף
- 2 טפסים
שנה שני' (העורך: זוננעפלד הנ"ל)
חוברת שני' ושלישית
תרנח
8°. (6), 46, (4), 42 דף [חסרים דפים: י.
יא. יב. יג. לד. לה]
שנה שני'. חוברת רביעית
תרנט
(רי"ד פרומקין)
8°. (4), 50 דף. חוברת חמישית: (3), 44 דף
שנה שלישית:
8°. חוברת ראשונה: 22 דף. חוברת שני': 17
דף. חוברת שלישית: 17, (2) דף. חוברת
רביעית: 18 דף
[משנה שלישית - חדשי]
במדור קלא: שנה ב חוב' ד,
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6