מס' כרטיס 26622  מדור ומדף: סט-א
 
אור תורה
מוקדש לחדו"ת בהלכה ואגדה. העורכים:
צוקער, יוסף שאול
מאדלינגער, חיים דוב הלוי
הורביץ, ראובן
חוברת א.
לבוב תרפו
.8°
 
לתצלום הספר לחץ כאן